Quá trình thành lập Hội Điện lực miền Nam

seea1

Sự cần thiết phải có một tổ chức xã hội về nghề điện tại khu vực phía Nam
 • Tình hình tổ chức mạng lưới hoạt động của Hội Điện lực miền Nam trước tháng 7/2010:Hội Điện lực Việt Nam (VEEA), một thành viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), với mạng lưới tổ chức gồm các hội thành viên, chi hội ở khu vực, viện nghiên cứu, công ty, xí nghiệp trong ngành điện. Theo đó tại địa bàn miền Đông nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long trước tháng 7/2010 tổ chức mạng lưới của VEEA có chi hội Công ty điện lực 2 và các chi hội trực thuộc. Công ty Điện lực 2, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp điện năng tại phía Nam trên địa bàn 21 tỉnh thành với hơn 15.000 CBCNV (trong đó trên 12% có trình độ đại học và trên đại học) đầu quý II/2010 được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Hoạt động VEEA tại Công ty đã được triển khai theo từng cấp từ Công ty xuống đến các đơn vị cơ sở sản xuất, với 6 đơn vị phụ trợ và 20 điện lực cấp tỉnh hoặc thành phố trong khu vực. Trong những năm trước 2010, VEEA cũng đã có sự hỗ trợ nhất định về chuyên môn cho hoạt động SXKD của chi hội Công ty Điện lực 2 như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giao lưu với các tổ chức khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Tuy vậy, do văn phòng trung ương Hội đóng tại Hà Nội với bộ máy Ban Thường vụ ít người và chế độ sinh hoạt 6 tháng một lần, việc điều hành và đôn đốc hoạt động của các chi hội ở xa gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hoạt động vì thế rất hạn chế.
 • Đặc điểm địa bàn các tỉnh phía Nam:Khu vực phía Nam, tức miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu long, gồm 22 tỉnh và thành phố, từ Ninh Thuận, Lâm Đồng đến Cà Mau, Kiên Giang được xem là vùng kinh tế năng động nhất nước, đóng góp trên 50% GDP của quốc gia, là nơi quy tụ nhiều cơ sở khoa học công nghệ có trình độ tiên tiến nếu xét trên quy mô cả nước và khu vực Đông Nam Á. Khu vực này đồng thời giữ trọng trách bảo vệ an ninh quốc phòng đối với các đô thị, cơ sở hạ tầng và công trình công nghiệp quan trọng, cũng như đối với 6 tỉnh biên giới Tây Nam và vùng biển Nam biển Đông, nhóm các hải đảo Phú Quý, Côn đảo, Trường Sa, Phú Quốc... Trong vùng, từ nhiều thế kỷ qua, hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế diễn ra rất năng động, trong quan hệ với các nước nội khối ASEAN và các quốc gia ngoài khu vực (kể cả tổ chức phi chính phủ). Riêng Công ty Điện lực 2 đã có hợp đồng mua bán điện qua biên giới với Campuchia với điện thương phẩm 100 triệu kWh/năm, cũng như đã có quan hệ đối tác hiệu quả với các định chế tài chính quốc tế lớn như WB, ADB, JBIC (Nhật Bản), AFD (Pháp), KfW (CHLB Đức) và các tập đoàn năng lượng có quy mô toàn cầu trong hợp tác triển khai xây dựng các dự án, công trình cấp vùng... Khu vực phía Nam từ lâu là địa bàn rất thuận lợi cho sinh hoạt của các tổ chức khoa học kỹ thuật và thực tế đã thu hút đông đảo lực lượng hội viên tham gia. Hoạt động của ngành điện tại khu vực này trong nhiều thập niên qua đã góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng cho địa phương, tỉ lệ tăng trưởng điện thương phẩm luôn đạt trên mức 15%, tạo điều kiện 1
 • duy trì tốc độ tăng GDP của khu vực và cả nước liên tục trong các năm qua. Hiện nay và trong những năm tiếp theo, thách thức đặt ra là làm sao có thể tập hợp, đoàn kết và động viên đội ngũ trí thức các tỉnh phía Nam có liên quan đến nghề điện nhằm tập trung tri thức, kinh nghiệm phong phú và đa dạng từ đội ngũ của mình để có thể giúp ngành điện trong xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ mà một doanh nghiệp nhà nước như Công ty Điện lực 2 không thể tự đảm đương được, thực tế phải cần đến vai trò hỗ trợ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp được thừa nhận đủ tư cách hoạt động trong khu vực.
 • Yêu cầu của xã hội, cộng đồng về việc cần thiết có một tổ chức hội nghề nghiệp về điện lực trong khu vực:Điện và năng lượng nói chung là mối quan tâm thường trực của cả cộng đồng. Tại các tỉnh phía Nam, nơi có nhu cầu về điện rất cao với lượng điện thương phẩm chiếm trên 45% của cả nước, dư luận luôn chú ý đến vấn đề an ninh năng lượng, làm thế nào có đủ điện và giá cả hợp lý để duy trì sản xuất - sinh hoạt bình thường và bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội về lâu dài. Những chức năng về truyền thông, hỗ trợ nghề nghiệp, tham gia tư vấn phản biện các chương trình/dự án về điện hoặc năng lượng với tư cách độc lập, cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chỉ có thể phát huy hiệu quả cao đối với cộng đồng một khi được điều hành thông qua một tổ chức không phải là doanh nghiệp nhà nước và hoạt động mang tính chất phi chính phủ, phi lợi nhuận. Tiếng nói của một tổ chức nếu chỉ đóng khung bên trong phạm vi một doanh nghiệp nhà nước, như trường hợp của chi hội điện lực của Công ty Điện lực 2 lúc bấy giờ, rõ ràng là khó thu hút được sự tham gia rộng rãi của quần chúng, của cộng đồng khi quy mô và tầm vóc các vấn đề thời sự đã nêu không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi ngành điện. Sự ra đời của một tổ chức hội điện lực ở phía Nam chắc chắn sẽ khắc phục những bất cập trong hoạt động quan hệ cộng đồng mà một doanh nghiệp như Công ty Điện lực 2 đã và đang gặp phải.
 • Dự kiến nhiệm vụ của Hội Điện lực miền Nam:
 • Căn cứ điều 9, chương IV Điều lệ VEEA và xét điều kiện hoạt động của các chi hội, Ban Thường vụ VEEA đã chủ trương nâng cấp chi hội Công ty Điện lực 2 thành Hội Điện lực thành viên lấy tên là Hội Điện lực miền Nam (SEEA). SEEA sẽ thực hiện chức năng quản lý hội và thúc đẩy các phong trào tổ chức xã hội nghề nghiệp, góp phần làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực, cụ thể:
 •  Tập hợp đoàn kết đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học, những người hoạt động trong ngành điện hoặc quan tâm đến sự phát triển của ngành điện ở khu vực phía Nam.
 •  Tập hợp tri thức, kinh nghiệm của lực lượng hội viên cùng các nguồn lực khác ở bên ngoài có thể huy động được để chia sẻ, phổ biến rộng rãi kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên. 
   Giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ, kiến thức nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, sáng chế trong hoạt động nghề nghiệp; hợp tác, sáng tạo giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn phục vụ phát triển cho sản xuất và đời sống.
 •  Nâng cao năng lực của tổ chức và lực lượng hội viên của mình; góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực các hoạt động quản lý, sản xuất và cung cấp điện cho xã hội.
 •  Quan tâm đến quyền lợi vật chất và tinh thần của hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các tổ chức thuộc Hội và hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Vì vậy sự ra đời của Hội Điện lực Miền Nam (SEEA) với những nhiệm vụ nêu trên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển điện lực trong khu vực miền Nam là rất cần thiết và phù hợp với thực tế của khu vực.
 • Các bước triển khai thành lập SEEA
 • Xây dựng và trình duyệt thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập Hội:Ngày 18/11/2008 Ban Vận động thành lập Hội Điện lực miền Nam đã có đơn gửi Bộ Công Thương xin phép công nhận và đề nghị xét duyệt chủ trương thành lập Hội Điện lực miền Nam (SEEA) với tư cách là hội thành viên của VEEA; Ngày 31/12/2008, Bộ Công Thương đã có quyết định số 7011/QĐ-BCT công nhận Ban Vận động Thành lập Hội Điện lực miền Nam.
 • Thiết lập hồ sơ thành lập Hội:Đầu tháng 04/2009, công bố dự thảo (lần 1) Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội;Trong tháng 04/2009, thu thập chữ ký và lập danh sách đăng ký hội viên (30 hội viên tổ chức và 610 hội viên cá nhân) cùng các ý kiến góp ý về dự thảo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Hội; Lấy thỏa thuận bằng văn bản của Công ty Điện lực 2 cho phép sử dụng văn phòng làm trụ sở Hội; Lập hồ sơ xin thành lập Hội; Ngày 20/07/2009, Ban Vận động Thành lập Hội chính thức gửi hồ sơ xin thành lập Hội đến Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội Vụ và sau đó tiến hành các bước làm rõ chi tiết và hoàn thiện hồ sơ với các cơ quan hữu quan (Bộ Công Thương, Bộ Nội Vụ, Hội Điện lực Việt Nam).
 • Kết quả xem xét và ra quyết định của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Điện lực miền Nam:Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Bộ Nội vụ đã thông qua các nội dung cơ bản trong hồ sơ xin thành lập Hội Điện lực miền Nam như sau: - Theo giải trình của Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tại công văn số 21/CV- VEEA-VP ngày 23/11/2009 gửi Bộ Nội Vụ, Hội Điện lực miền Nam nếu được thành lập sẽ là thành viên VEEA, hoạt động theo điều lệ phù hợp với Điều lệ của VEEA và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội hoạt động phạm vi các tỉnh phía Nam nhằm phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực và nguyện vọng của trí thức, những người hoạt động, quan tâm đến ngành điện tại khu vực này; - Lý do cần thiết thành lập Hội: Việc thành lập Hội Điện lực miền Nam không chỉ là mong muốn của các nhà quản lý, đội ngũ trí thức, những người hoạt động, công tác và quan tâm đến ngành điện ở khu vực phía Nam mà còn theo yêu cầu khách quan của xã hội, cộng đồng về việc cần thiết có một tổ chức hội điện lực khu vực để phát huy vai trò của tổ chức xã hội nghề nghiệp này trong việc huy động, tập hợp, đoàn kết hội viên cùng nhau góp phần xây dựng ngành điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, an ninh quốc phòng và cũng còn là yêu cầu của phát triển của ngành điện lực theo hướng hội nhập quốc tế đổi mới cơ cấu ngành điện (Đề án tái cơ cấu ngành điện cho phát triển thị trường điện được Thủ tướng Chính phủ thông qua tháng 7/2009, Công ty Điện lực 2 sẽ được chuyển thành Tổng Công ty điện lực miền Nam, tổ chức mới bao gồm việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai); Hồ sơ xin thành lập Hội Điện lực miền Nam được đánh giá là phù hợp quy định của pháp luật. Song song với việc xem xét việc thành lập Hội Điện lực miền Nam, Bộ Nội Vụ cũng đã công văn xin ý kiến Bộ Công thương với tư cách là bộ quản lý hoạt động chuyên ngành của Hội Điện lực miền Nam và đã được sự thống nhất ý kiến của Bộ Công thương. Ngày 16/03/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Điện lực miền Nam.
 • Đại hội toàn khu vực lần thứ nhất thành lập Hội Điện lực miền Nam:Ngày 24/7/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh Đại hội toàn khu vực lần thứ nhất của Hội Điện lực miền Nam đã được tiến hành có sự tham dự của 60 đại biểu là những người đã đăng ký với tư cách hội viên cá nhân đồng thời thay mặt cho 31 hội viên tổ chức; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo nội dung Điều lệ Hội, Phương hướng hoạt động của Hội giai đoạn 2010-2015 và Chương trình hoạt động năm 2010. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội (BCH) nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 50 thành viên và tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu các thành viên thuộc tổ chức Hội trong nhiệm kỳ với Ban Thường Vụ gồm 7 thành viên, trong đó Ô. Nguyễn Thành Duy là Chủ tịch Hội; Qua xem xét văn kiện, kết quả Đại hội toàn khu vực lần thứ nhất của Hội Điện lực miền Nam và tham khảo ý kiến hiệp thương của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BNV ngày 19/10/2010 phê duyệt Điều lệ Hội Điện lực miền Nam; Hội Điện lực Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SEEA ngày 18/10/2010 công nhận kết quả bầu cử Đại hội đã nêu.
 • Kết luận :Tóm lại, sự ra đời một tổ chức xã hội nghề nghiệp về điện ở địa bàn các tỉnh phía Nam như Hội Điện lực miền Nam là một tất yếu khách quan. Việc thành lập Hội Điện lực miền Nam, một tổ chức xã hội nghề nghiệp của trí thức, những người hoạt động trong ngành điện hoặc có liên quan đến nghề điện tại các tỉnh phía Nam nhằm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp, gắn kết lực lượng trí thức, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã và đang làm việc trong ngành điện và các ngành nghề liên quan tập hợp lại để cùng hoạt động phấn đấu vì sự nghiệp phát triển bền vững của ngành điện, bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực và quốc gia. Sự ra đời của Hội cũng nhằm tăng cường vai trò hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về hội và về ngành điện thúc đẩy phong trào tổ chức xã hội nghề nghiệp, làm tốt đồng thời hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng cho địa phương – khu vực có nền kinh tế năng động nhất nước, có yêu cầu đặc biệt về an ninh năng lượng – đóng góp thiết thực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây