Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Lâm Đồng

Thứ sáu - 08/09/2017 02:21 1067 lượt xem

Cho đến nay ngành điện Việt Nam ( EVN ) vẫn là ngành độc quyền, mặc dù là độc quyền tự nhiên, ngành điện chịu tác động rất lớn vào tư duy của nền kinh tế kế hoạch tập trung do ngành điện hoạt động một thời gian khá dài trong cơ chế này và chậm được đổi mới. Do đó đã gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh các tiêu cực kiềm hãm sự phát triển của ngành điện như thiếu điện, giá thành điện năng cao, năng suất lao động thấp, dịch vụ khách hàng còn nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của đất nước.

1. Lý do chọn đề tài

Cho đến nay ngành điện Việt Nam ( EVN ) vẫn là ngành độc quyền, mặc dù là độc quyền tự nhiên, ngành điện chịu tác động rất lớn vào tư duy của nền kinh tế kế hoạch tập trung do ngành điện hoạt động một thời gian khá dài trong cơ chế này và chậm được đổi mới. Do đó đã gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh các tiêu cực kiềm hãm sự phát triển của ngành điện như thiếu điện, giá thành điện năng cao, năng suất lao động thấp, dịch vụ khách hàng còn nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của đất nước.

Đảng và nhà nước ta luôn luôn xác định ngành công nghiệp điện lực là ngành mũi nhọn là động lực cho nền kinh tế phát triển. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, quan tâm ủng hộ của Đảng, Chính phủ và sự đồng thuận của nhân dân, EVN đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện, đến nay nguồn điện đã cơ bản đủ cung cấp cho phát triển kinh tế và các nhu cầu của xã hội của đất nước, tuy nhiên bộ máy tổ chức, công tác kinh doanh điện năng còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội và chủ trương tái cơ cấu tái cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh tại Công ty Điện lực Lâm Đồng là tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Điện lực Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra việc nghiên cứu đề tài này là phù hợp với chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) của Đảng và Nhà nước là bước chuẩn bị cho việc hình thành để có một thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Ngoài ra, với trách nhiệm là một cán bộ đang công tác trong ngành điện để giải quyết những yêu cầu trong thực tế hiện nay xã hội và khách hàng luôn đòi hỏi đó là " xóa độc quyền trong kinh doanh bán điện, đảm bảo nhu cầu về điện với chất lượng ngày càng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo ”, minh bạch trong giá điện là động cơ thúc đẩy cho tôi trong việc chọn lựa đề tài“ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Lâm Đồng”.

2. Mục đích nghiên cứu của luận văn

- Nghiên cứu lý luận có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty điện lực Lâm Đồng, từ đó tìm ra cơ hội, thách thức, điểm yếu cũng như điểm mạnh của Công ty.

- Đề xuất các phương án khả thi để đánh giá, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực Lâm Đồng.

3. Phạm vi nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh điện năng của Công ty điện lực Lâm Đồng, nghiên cứu, phát hiện các vấn đề còn tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục nâng cao hiệu quả kinh doanh điện.

4. Đối tượng nghiên cứu:
Công ty Điện lực Lâm Đồng và một số đơn vị liên quan.
5. Phương pháp Nghiên cứu Khoa học:
- Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Thống kê, điều tra điển hình, so sánh, tổng hợp, phân tích tình hình và số liệu;
- Dữ liệu được Thu thập dựa trên 2 nguồn sơ cấp và thứ cấp:
- Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc trao đổi với lãnh đạo của Công ty điện lực Lâm Đồng và các đơn vị trực thuộc.
- Dữ liệu thứ cấp được thu thập trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, khảo sát của các tạp chí Điện lực và các báo cáo của EVN, EVN SPC, PCLĐ cũng như trên mạng Internet.

- Một số phương pháp phân tích tính toán hiệu quả KT - TC.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho các nhà quản lý cũng như các cán bộ công nhân viên tham gia hệ thống quản lý kinh doanh điện năng.
Bằng những tính toán Khoa học, kiến nghị một số giải pháp giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện cho doanh nghiệp đồng thời góp phần vào bảo vệ tài nguyên môi trường.

7. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được chia làm 3 chương như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng

Chương II: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Lâm Đồng. 

<<-- Nhấn vào đây để tải tài liệu>>

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây