Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối – áp dụng tại Công ty Điện lực Tây Ninh

Thứ sáu - 08/09/2017 02:33 698 lượt xem

Điện năng là một loại sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vị trí quan trọng đó thể hiện ở chỗ: điện năng là năng lượng đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, điện năng là năng lượng được sử dụng nhiều nhất so với các dạng năng lượng khác trong lĩnh vực sản xuất, là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu trong quá trình sản xuất để thực hiện nhiều phương pháp công nghệ khác nhau trong quá trình chế tạo sản phẩm và các hoạt động dịch vụ khác.
1. Lý do chọn đề tài
Điện năng là một loại sản phẩm có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vị trí quan trọng đó thể hiện ở chỗ: điện năng là năng lượng đầu vào của hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, điện năng là năng lượng được sử dụng nhiều nhất so với các dạng năng lượng khác trong lĩnh vực sản xuất, là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu trong quá trình sản xuất để thực hiện nhiều phương pháp công nghệ khác nhau trong quá trình chế tạo sản phẩm và các hoạt động dịch vụ khác.
Tổn thất điện năng dường như đang là mối quan tâm hàng đầu, nỗi trăn trở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam  (EVN SPC) và Công ty Điện lực Tây Ninh (PCTN) nói riêng. Đối với một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng như PCTN thì việc tiết kiệm điện năng và giảm tổng chi phí sản xuất thông qua việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng là một nhiệm vụ quan trọng.
Trong quá trình kinh doanh, truyền tải và phân phối điện năng luôn tồn tại hai loại tổn thất chính đó là: Tổn thất kỹ thuật và tổn thất thương mại. Nếu như tổn thất kỹ thuật là tất yếu (tỷ lệ điện dùng để phân phối điện) thì tổn thất thương mại theo lý thuyết có thể giảm tới con số không. Giảm tổn thất điện năng cần gắn chặt với công tác kinh doanh, vận hành, đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện. Vì vậy, hàng năm PCTN đều có những kế hoạch và chương trình giảm tổn thất điện năng.
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề giảm tổn thất điện năng tại các Công ty Điện lực nói chung, nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu, phân tích về việc làm thế nào để giảm tổn thất điện năng tại PCTN nói riêng. Vì vậy yêu cầu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đối với tổn thất điện năng và các giải pháp giảm tổn thất điện năng tại PCTN trở nên cấp bách, tạo cơ sở để PCTN thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nền kinh tế thị trường. Do đó đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối – áp dụng tại Công ty Điện lực Tây Ninh” được em chọn nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ Quản lý năng lượng nhằm đưa ra những giải pháp giảm tổn thất điện năng có tính khả thi tại PCTN.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng của PCTN, cụ thể các giải pháp kỹ thuật, các giải pháp quản lý nhằm thực hiện giảm tổn thất điện năng tại Công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu
Công tác giảm tổn thất điện năng của PCTN, nghiên cứu thu thập số liệu thực tế để tính toán các chỉ tiêu liên quan đến tổn thất điện năng để từ đó đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng một cách hiệu quả.
4. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu, tính toán đề xuất các biện pháp giảm tổn thất điện năng tại PCTN và một số đơn vị liên quan.
5. Phương pháp nghiên cứu 
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận có liên quan đến phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó vận dụng để phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại PCTN.
- Nghiên cứu thực trạng lưới điện và phụ tải của PCTN để xác định các tổn thất điện năng.
- Phân tích đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của đơn vị để đưa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại PCTN.
- Sử dụng phần mềm CMIS và PSS/ADEPT để phân tích tổn thất từ đó đưa ra các giải pháp làm giảm tổn thất điện năng của Công ty.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Việc nghiên cứu và đề xuất các biện pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối giúp cho ngành điện chủ động được kế hoạch thực hiện phát triển nguồn và lưới điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của các phụ tải điện, không ngừng nâng cấp, cải tạo và mở rộng lưới điện hiện có, đề ra những biện pháp, phương thức vận hành hợp lý để nâng cao chất lượng điện năng, khai thác lưới điện hiệu quả, giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối đến mức thấp nhất để có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn những đòi hỏi về chất lượng điện năng đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư, sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
7. Những đóng góp mới của đề tài
Đã thu thập, khảo sát hiện trạng tổn thất trên lưới điện phân phối tỉnh Tây Ninh; đã phân tích tổng hợp dữ liệu thu được phục vụ cho tính toán tổn thất điện năng trên lưới bằng phần mềm PSS/ADEPT.
Đã xây dựng được sơ đồ tính toán cơ bản và bộ dữ liệu đầu vào cần thiết cho phép tính toán tổn thất kỹ thuật lưới điện phân phối tỉnh Tây Ninh với kết quả chính xác và thời gian tính toán nhanh; 
Trên cơ sở kết quả tính toán thu được đã xác định được vị trí đặt bù tối ưu với các dung lượng bù cho trước.   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây