Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng DVKH tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Thứ sáu - 08/09/2017 02:32 441 lượt xem

Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu của con người (khách hàng sử dụng điện) ngày càng cao vì vậy đòi hỏi ngành Điện cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu đó, công tác DVKH cũng phải thay đổi cho phù hợp với thời kỳ mới.

1. Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu của con người (khách hàng sử dụng điện) ngày càng cao vì vậy đòi hỏi ngành Điện cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu đó, công tác DVKH cũng phải thay đổi cho phù hợp với thời kỳ mới.

Hiện nay, người dân (khách hàng sử dụng điện) quan niệm rằng “ngành điện là ngành độc quyền”, do đó họ ít có thiện cảm đối với ngành điện nhất là những thời điểm thay đổi giá bán điện, chính vì vậy chúng ta cần phải thay đổi hình ảnh của ngành diện và quan điểm của khách hàng bằng các dịch vụ và CSKH của ngành điện.

Công tác DVKH là một trong những mục tiêu trọng tâm của Tập toàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Tháp, vì vậy từ năm 2012 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng DVKH và đặc biệt trong năm 2013 Tập đoàn chọn làm năm DVKH. Năm 2014, 2015 tiếp tục phát huy những việc đã làm được Tập đoàn và Tổng công ty tiếp tục triển khai công tác nâng cao chất lượng DVKH.

Với công việc hiện nay phụ trách công tác Kinh doanh và DVKH tại Công ty Điện lực Đồng Tháp, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng DVKH tại Công ty Điện lực Đồng Tháp” làm luận văn tốt nghiệp khóa Cao học của mình. Hy vọng rằng những gì rút ra được từ nghiên cứu nhỏ này sẽ hữu ích cho công việc của Công ty và bản thân tôi sau này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác dịch vụ và CSKH tại Công ty Điện lực Đồng Tháp, từ đó tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng DVKH để đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng DVKH tại Công ty Điện lực Đồng Tháp trong thời gian tới.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là lĩnh vực dịch vụ và CSKH (khách hàng sử dụng điện, nhân viên giao dịch khách hàng, trực ban vận hành)ư

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài: khách hàng, CBCNV Công ty Điện lực Đồng Tháp.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: thống kê, so sánh, tổng hợp và phân tích số liệu.

- Dữ liệu được thu thập dựa trên 2 nguồn sơ cấp và thứ cấp:

+ Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc trao đổi với nhân viên thực hiện công tác DVKH tại các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Tháp;

+ Dữ liệu thứ cấp được thu thập trên cơ sở kế thừa các kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng năm 2013, 2014 của đơn vị tư vấn độc lập;

5. Nội dung

Nội dung của luận văn được chia làm 3 chương như sau:
- Chương I: Cơ sở lý luận về công tác dịch vụ khách hàng;
- Chương II: Phân tích thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Đồng Tháp.
- Chương III: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Đồng Tháp; 

<<-- Nhấn vào đây để tải tài liệu>>

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây