Quy định mới của BCH Trung ương của về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thứ sáu - 05/10/2018 02:07
Từ ngày 28/8/2018 việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm sẽ thực hiện theo Quy định 07-QĐi/TW về xử kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Quy định này thay thế Quy định 263-QĐi/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.
Theo Quy định 07-QĐi/TW, có một số điểm mới trong công tác xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng
Ngoài 8 nguyên tắc theo Quy định 263-QĐi/TW, Quy định 07-QĐi/TW bổ sung nguyên tắc thứ 9 trong việc xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm: “Nếu tổ chức Đảng bị kỷ luật đã sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động thì việc công bố quyết định kỷ luật được thực hiện ở tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó”.

2. Quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật
Quy định trước đây chưa từng đề cập, lần này Quy định 07- QĐi/TW quy định thời hạn xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm như sau:
        - 5 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;
        - 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo;
        - Đối với những vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức giải tán hoặc vi phạm về chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại xâm phạm đến lợi ích quốc gia thì không có thời hiệu xử lý kỷ luật.

Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức Đảng có vi phạm. Trường hợp trong thời hạn xử lý kỷ luật, tổ chức Đảng có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới.

3. Bổ sung tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng
Theo Quy định 07-QĐi/TW, hành vi có tinh thần, thái độ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc, giúp tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời các tổ chức, cá nhân có vi phạm cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm.

4. Bổ sung thêm các hành vi sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo, giải tán
4.1.Kỷ luật cảnh cáo
        - Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, cụ thể là hành vi: Chỉ đạo hoặc định hướng đưa thông tin sai lệch chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để đảng viên trong tổ chức Đảng có hành vi kích động tư tưởng bất mãn, chống đối nội bộ
        - Vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: Có trách nhiệm nhưng không ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo quy định; thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc trong bàn bạc, thảo luận dẫn đến ban hành văn bản có nội dung trái với nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc của cấp trên; quá trình tổ chức thực hiện có quyết định trái với nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên.

4.2. Kỷ luật giải tán    
Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể là hành vi: Có chủ trương móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tuyên truyền, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Tham khảo Quy định 07-QĐi/TW tại đây: 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây