Phổ biến kiến thức

Tạp chí phổ biến kiến thức số 166

Tạp chí phổ biến kiến thức số 166

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/06/2019 04:39:00 AM 22 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 165

Tạp chí phổ biến kiến thức số 165

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/06/2019 04:36:00 AM 21 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 164

Tạp chí phổ biến kiến thức số 164

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/06/2019 04:33:00 AM 22 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 163

Tạp chí phổ biến kiến thức số 163

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/06/2019 04:31:00 AM 21 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 162

Tạp chí phổ biến kiến thức số 162

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng tháng cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/06/2019 04:27:00 AM 20 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 161

Tạp chí phổ biến kiến thức số 161

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

12/11/2018 08:34:00 PM 329 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 160

Tạp chí phổ biến kiến thức số 160

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

12/11/2018 08:27:00 PM 327 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 159

Tạp chí phổ biến kiến thức số 159

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

12/11/2018 08:21:00 PM 361 lượt xem

Cách mạng Tháng Tám - đỉnh cao của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám - đỉnh cao của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

18/08/2018 02:58:00 AM 553 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 158

Tạp chí phổ biến kiến thức số 158

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

14/03/2018 05:24:00 AM 607 lượt xem

Tạp chí phổ biến kiến thức số 157

Tạp chí phổ biến kiến thức số 157

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

14/03/2018 05:18:00 AM 586 lượt xem

Số 156

Tạp chí phổ biến kiến thức số 156

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/10/2017 11:11:00 PM 689 lượt xem

Số 155

Tạp chí phổ biến kiến thức số 155

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/10/2017 11:08:00 PM 604 lượt xem

Số 154

Tạp chí phổ biến kiến thức số 154

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/10/2017 11:06:00 PM 550 lượt xem

Số 153

Tạp chí phổ biến kiến thức số 153

Bản tin Phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam xuất bản hàng thán g cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Khoa học Kỹ thuật

19/10/2017 11:01:00 PM 638 lượt xem

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây